Loading the player ...

קורס זה מרחיב את יכולות הצולל ומעטפת הצלילה שלו. מטרות הקורס הן שיפור יכולת הצלילה, ההתמודדות עם מצבי צלילה שונים ורכישת ידע עיוני ומעשי נוסף. צולל כוכב אחד יכול להתחיל קורס כוכב שני מייד לאחר סיום קורס כוכב אחד.

תנאי קבלה:
1. גיל 15 ומעלה. בני 12 ומעלה יכולים לעשות צולל שני כוכבים צעיר (מתחת לגיל 18 יש להצטייד באישור הורים).
2. חתימה על טופס הצהרה רפואית ובדיקת רופא צלילה במידת הצורך.
3. תעודת צולל כוכב אחד.
4. ביטוח צלילה בתוקף, וצלילת רענון בתנאי וחלפו יותר מחצי שנה מאז הצלילה האחרונה.
(ניתן לרכוש ביטוח צלילה ולעשות צלילת רענון במועדון).

מהלך הקורס:
משך הקורס יומיים. בכל יום מתבצעות שלוש צלילות וכן שיעור עיוני. יום לימודים אחד נמשך בין 5 ל-7 שעות. תוכנית הקורס כוללת את הנושאים הבאים: הצולל והסובב הימי, תכנון צלילה, ניווט תת-מימי, סריקה והצפה, צלילת עומק ל-30 מטר ועזרה לצולל במצוקה.
קיימת אפשרות למי שמעוניין במהלך קורס שני כוכבים לעבור גם הסמכת נייטרוקס וזאת בתוספת תשלום עבור התעודה והספרות.

הסמכה:
עם סיום הקורס מקבל החניך תעודת צולל מים פתוחים מתקדם או צולל שני כוכבים של ההתאחדות הישראלית לצלילה
מחיר

קורס משולב כוכב 1+2
מקנה הסמכה לצלילה עד לעומק 30 מ'. מורכב בדיוק מהחומרים העיוניים והמעשיים של קורס כוכב ראשון וקורס כוכב שני.
לגילאי 15 ומעלה.
משך הקורס 7 ימים.
מחיר: