מקנה יכולות הדרכה ותפקוד במצבי חירום והצלה, כלים שהכרחיים לצולל שמעוניין להמשיך לקורס מדריכים. הקורס נועד להביא את הצולל לרמה מקצועית גבוהה, הן במישור המקצועי והן במישור העיוני. בסיומו, מצויד הצולל בכלים המאפשרים לו התמודדות עם מרבית מצבי הצלילה האפשריים, כמו גם הפעלת שיקול דעת נכון בכל מצב והתפתחות נתונים.

תנאי קבלה:
1.צולל 2 כוכבים או דרגה מקבילה מהתאחדות בינלאומית מוכרת.
2.גיל 16 ביום פתיחת הקורס (מועמד שגילו נמוך מ - 18 חייב באישור הורים).
3.הצהרה על בריאות תקינה.
4. צלל 40 צלילות לפחות.

מהלך הקורס:
משך הקורס 8 ימים לפחות.
מסלול ההכשרה לצולל בכיר נחלק לשני חלקים: האחד - השתלמויות מקצועיות שמיועדות לשכלול היכולת האישית בנושאים מקצועיים. השני - לימוד הבסיס להובלת קבוצה ולקיחת אחריות על צוללים אחרים, ומתן דוגמה אישית בהתנהגות מקצועית ושמירה על ערכי הטבע. מישור המעשי מתמקד הקורס בתרגול מצבי חרום, הובלת קבוצת צוללים והכרת תנאי הביצוע של צלילות עד עומק 42 מטר. התרגולים המעשיים משולבים זה בזה, ונועדו להקנות לחניך יכולת להתמודד עם מצבים משתנים, להעריך, לנתח ולהגיע לפתרון בעיות במהלך התרחשותן. במישור העיוני מרחיב החניך את ידיעותיו בנושאי התיאוריה של הצלילה לרמת הידע של מדריך צלילה.

מטרות הקורס:
1.לשכלל את יכולת הצולל ולהביאה לרמה המקצועית הגבוהה ביותר;
2.להעשיר את הידע העיוני ולהביא את החניך לדרגת ידע ברמת מדריך;
3.לחנך לאחריות ומתן דוגמה אישית;
4.להקנות את היסודות של הובלת קבוצת צוללים;
5.לפתח את יכולת החשיבה בהתייחס לתכנון וארגון הצלילה, בהתייחס לתנאי הים ורמת הצוללים;
6.לפתח אצל החניך יכולת לניתוח מצבים מתחת למים, להבין דבר מתוך דבר ולהגיע לפתרון בעיות בנסיבות ובתנאים משתנים.

במהלך הקורס ניתנת לכל החניכים האפשרות לבצע צלילות באופן חופשי, במידת הצורך, על מנת לשפר ולחזק את הנושאים הנלמדים בקורס או להשלים צלילות.

הסמכה:
עם סיום הקורס מקבל החניך תעודת צולל מתקדם (Dive Master) המוכרת בכל העולם.
רשאי להוביל קבוצות צוללים מוסמכים.
רשאי להצטרף למדריך מוסמך כמסייע בהדרכת חניכים, ביחס מדריך:חניך של 8:1.
רשאי לצלול עד עומק של 42 מטר, בליווי צולל בעל דרגת שלושה כוכבים ומעלה.