מטרת הקורס היא לאפשר לצולל זמני תחתית ארוכים יותר, פחות חוב חנקן, פחות סיכון ללקות בשיכון מעמקים , וכמובן בטיחות.
הנייטרוקס נמצא בשימוש עשרות שנים, עוד בטרם נולדו הצוללים של היום. צלילת הנייטרוקס זכתה להצלחה בתחום הצלילה המקצועית וכן בחילות הים של ישראל, בריטניה וארה"ב, וחשיבותה להגברת היעילות בצלילה זכתה להכרה נרחבת.

תנאי קבלה:
צולל כוכב אחד.

מהלך הקורס:
משך הקורס יום אחד + 2 צלילות שאפשר לבצע באותו יום או ביום אחר.
ניתן לבצע כחלק מקורס 2 כוכבים.
תוכנית הקורס כוללת את הנושאים הבאים:
תערובת נשימה מועשרת בחמצן, כללי התנהגות ואופני השימוש, השלכות תפעוליות וכללי בטיחות לשימוש בחמצן,
סיכוני צלילה ומניעתם, אופני שימוש מתקדם וערבול תערובת.

הסמכה:
עם סיום הקורס מקבל החניך תעודת צולל NITROX מלא המוכרת בכל העולם.