מטרת הדרגה
1. להעניק לצולל בכיר את הכלים והיכולות הנדרשים להובלת צלילות של צוללים שאינם מוסמכים לצלילה באופן עצמאי:
קבוצת מוסמכים (כוכב אחד ומעלה), צלילת רענון, צלילת הכרות.
2. הקנית ידע ראשוני בהדרכת צלילה לצולל בכיר (3 כוכבים).

משך הקורס:
6 ימים לפחות (כולל 2 ימי מבחנים)

תנאי קבלה:
1. צולל בכיר.
2. ביטוח בתוקף.

תנאי קבלה למבחנים:
1. עבר קורס מדריך עוזר.
2. ביטוח ודמי חבר בתוקף בהתאחדות הישראלית לצלילה.
3. מבחן כניסה מעשי.

תנאי הסמכה:
1. ביטוח ודמי חבר בהתאחדות הישראלית לצלילה.
2. לא חל לגביו האמור בפסקאות 3-1 משנה 28 (ב) בחוק הצלילה.
3. מעבר בהצלחה של תקופת מבחני מדריך עוזר.

נושאי חובה במבחנים:
1. הובלת קבוצת צוללים (כולל צלילות מקורס שני כוכבים).
2. ביצוע צלילת בכורה/הכרות.
3. ביצוע צלילת רענון.
4. מבחן הצלה.
5. מבחני ידע ב: דקומפרסיה, נהלים, ידע כללי.

אם הקורס מתבצע במשולב עם קורס מדריכים,
מבחן ההצלה ומבחני הידע בדקומפרסיה ונהלים יבוצעו בתקופת המבחנים של מבחני מדריך.

היתרים:
1. כל ההיתרים שלהלן במסגרת של ביה"ס מוכר של ההתאחדות.
2. רשאי לסייע למדריך מוסמך בשיעורי המים של כוכב אחד (מדריך מוסמך, בצרוף מדריך עוזר, יוכל לצלול עם 10 חניכים).
3. רשאי לבצע צלילת רענון לכל הדרגות.
4. רשאי להוביל קבוצה של צוללים בדרגת כוכב אחד.
5. רשאי לבצע צלילת בכורה.
6. רשאי לבצע צלילות של החלק המעשי בקורס 2 כוכבים, ביחס חניך: מדריך של 1:4.
7. רשאי להצטרף למדריך מוסמך מתקדם, לביצוע צלילות עומק בקורס צולל בכיר.