מיועד לצוללי שני כוכבים הרוצים להעמיק את ידיעותיהם בתחום ההצלה וטיפול במצבי חרום מתחת למים ומעליהם, המיומנויות הנחשבות לחשובות ביותר בצלילה הספורטיבית. מהווה חלק מקורס כוכב 3.
צולל הצלה הוא צולל אשר מסוגל לסייע לזולתו ומסוגל להתמודד עם מצבי חרום בצלילה ובכלל. בנוסף לתירגולי המים ושיעורי הכיתה, משתלמים החניכים בהחייאת יחיד.

תנאי קבלה:
צולל בדרגת שני כוכבים או דרגה מקבילה מארגון אחר.
צלילה בחצי השנה האחרונה

מהלך הקורס:
משך הקורס: יומיים. בסוף הקורס יהיו החניכים מסוגלים לזהות ולהעריך מצבי חרום בצלילה, לעזור לעצמם במצב חירום, לעזור לצולל בפניקה מבלי להפגע, לבצע הצלה של צולל חסר הכרה, לבצע החייאת יחיד ולתת טיפול בחמצן.
תוכנית הקורס כוללת את הנושאים הבאים: מצבי חרום בצלילה, עזרה עצמית, החייאה, טיפול בחמצן, עזרה לצולל בפניקה, הצלת צולל חסר הכרה, צולל נעדר.