שער הכניסה
לעולם נסתר ומדהים
עולם שלם של
פלאי בריאה
עולם הדממה